• کد کلاس 3
 • ساعت کلاس
 • روزهای تشکیل کلاس

تحلیل تکنیکال (مقدماتی)

برای مشتریان کارگزاری افتاب درخشان خاورمیانه (اصفهان) با پنجاه درصد تخفیف برگزار خواهد شد.

لینک ثبت نام غیرحضوری در کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه (اصفهان): https://mesregister.irbrokersite.ir/

هزینه دوره 0تومان

جدیدترین کلاس ها

نمایش همه

اگر به دنبال راهی برای کسب درآمد بیشتر هستید... اگر می‌خواهید در کنار معاملات و فعالیت‌های اقتصادی خود، د

 • روز های کلاس
 • ساعت های کلاس
 • کد کلاس 5
0تومان

 • روز های کلاس
 • ساعت های کلاس
 • کد کلاس 4
0تومان

 • روز های کلاس
 • ساعت های کلاس
 • کد کلاس 3
0تومان

برای مشتریان کارگزاری افتاب درخشان خاورمیانه (اصفهان) رایگان برگزار خواهد شد. لینک ثبت نام غیرحضوری در کارگز

 • روز های کلاس
 • ساعت های کلاس
 • کد کلاس 2
0تومان

 • روز های کلاس
 • ساعت های کلاس
 • کد کلاس 1
0تومان

با ما همراه باشید